برای تست اصالت محصولات گیک ویپ ، بایستی به سایت زیر مراجعه کنید.
(برای ورود به سایت گیک ویپ بایستی IP خود را تغییر دهید)
برای تست اصالت محصول 2 روش وجود دارد :
روش اول : بررسی بصری (چشمی)

با تغییر زاویه چشم ، آرم گیک ویپ بر روی برچسب به شکل منحنی گسترش پیدا می‌کند.

  1. پس زمینه دارای اشکال جهت دار می‌باشد.
  2. با چرخش محصول ‌، می‌توانید انحنای 360 درجه نور و تغییر رنگ را مشاهده کنید.
  3. دو مدل نوشته با فونت های مختلف که با مینیاتور های بالا و بسیار ریز طراحی و نوشته شده اند. می‌توانید با ذره بین این نوشته ها را مشاهده کنید. مانند تصویر زیر:

4. کاور قابل خراش که کد امنیتی محصول یا همان کد ضد جعل زیر آن می‌باشد.

5. پس از خراشیدن کاور ، کد امنیتی مخصوص محصولتان را مشاهده می‌کنید.

روش دوم : بررسی کد امنیتی

در بخش انتهایی سایت گیک ویپ ، مشابه تصویر زیر بخشی را می‎بینید که می‌توانید کد امنیتی 12 رقمی را وارد کنید تا مشاهده کنید محصول شما معتبر است یا خیر.

در صورت معتبر بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!Your code has been verified by our system, thank you for purchasing Authentic Geek Vape
!If you have any question on your product , please submit a ticket here

در صورت معتبر نبودن و تقلبی بودن محصول پیام زیر را مشاهده می‌کنید:

!The security code (************) you searched does not exist